شجاع خلیل زاده

شجاع خلیل زاده به قطر رفت
شجاع خلیل‌زاده که با ناراحتی از مدیران قصد دارد از پرسپولیس جدا شود به دوحه سفر کرده و می‌خواهد مذاکراتش با...
فالکائو جایگزین شجاع شد
یک روزنامه قطری از احتمال حضور «رامادل فالکائو» در تیم الریان به جای شجاع خلیل‌زاده مدافع پرسپولیس خبر داد.

صفحه‌ها

اشتراک در شجاع خلیل زاده

اشتراک در خبرنامه