سوئد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در دیدار با همتای سوئدی:
دکتر واعظی با حضور در استکهلم در دیدار با همتای سوئدی بر همکاری های مراکز علمی آموزشی و دانشگاهی در راستای...
اشتراک در سوئد

اشتراک در خبرنامه