سلفی

چرا سلفی گرفتن هنر نیست؟
یک عکاس معتقد است که سلفی گرفتن دارای جنبه‌های عمومی و مردمی است و بیش از هر چیزی جنبه ثبت خاطره دارد.
سلفی یکتا ناصر و ساره بیات
یکتا ناصر و ساره بیات هم مثل بسیاری از چهره‌های سینمایی و هنری دیگر، عکسی از خود را در نخستین روز برفی تهران...

صفحه‌ها

اشتراک در سلفی

اشتراک در خبرنامه