سرمایه‌گذاری‌های داخلی

تجهیز کشور به سیستم‌های نوین آبیاری هوشمند از تکالیف دولت و جهاد کشاورزی است/ از نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های داخلی حمایت می‌کنیم
عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس در گفت‌وگو با سیتنا:
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: در برنامه‌‌ی ششم، تصویب کردیم و یکی از تکالیفی که...
اشتراک در سرمایه‌گذاری‌های داخلی

اشتراک در خبرنامه