سحر قریشی

سریال «۱۳ شمالی» توقیف شد
پخش مجموعه «۱۳ شمالی» که هر شنبه در شبکه نمایش خانگی انجام می‌شد، تا رفع ابهامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی...

صفحه‌ها

اشتراک در سحر قریشی

اشتراک در خبرنامه