سازمان فاوای شهرداری تهران

«تهران هوشمند» از برنامه‌ریزی تا اقدام/ شهروند هوشمند و خدمات دیجیتالی، سرفصل‌های کلیدی برنامه‌ی تهران هوشمند
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران در سرمقاله‌ی شماره‌ی 52 ماهنامه نسل چهارم:
سرفصل‌های اصلی و کلیدی برنامه تهران هوشمند شامل برنامه‌هایی همچون تحول دیجیتالی شهرداری تهران، شهروند هوشمند...
مدیریت شهری به دنبال تسهیل فعالیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور است/ تهران هوشمند نقشی پررنگ برای خلاقیت و نوآوری در حل مشکلات شهر قائل است
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران در بازدید از کافه بازار:
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران، گفت: مدیریت شهری به دنبال تسهیل فعالیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور است...
اشتراک در سازمان فاوای شهرداری تهران

اشتراک در خبرنامه