سازمان فاوای شهرداری تهران

مدیریت شهری به دنبال تسهیل فعالیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور است/ تهران هوشمند نقشی پررنگ برای خلاقیت و نوآوری در حل مشکلات شهر قائل است
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران در بازدید از کافه بازار:
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران، گفت: مدیریت شهری به دنبال تسهیل فعالیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور است...
اشتراک در سازمان فاوای شهرداری تهران

اشتراک در خبرنامه