سازمان تامین اجتماعی

پراکندگی متولی در کسب‌وکارهای اینترنتی باعث سردرگمی سازمان تامین اجتماعی شده است/ نمی‌خواهیم از قوه‌ی قهری برای بیمه شدن این کسب‌و‌کارها استفاده کنیم
سرپرست سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سیتنا:
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، گفت: پراکندگی متولی در کسب‌وکارهای اینترنتی باعث سردرگمی سازمان تامین اجتماعی...
دولت الکترونیک سیاست راهبردی کاهش مراجعات حضوری به دستگاه‌هاست/ با دولت الکترونیک سطح سلامت مردم افزایش می‌یابد
وزیر ارتباطات در حاشیه بازدید از دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه دولت الکترونیک سیاست راهبردی کاهش مراجعات حضوری به دستگاه‌هاست...
بزرگترین مانع اجرای دولت الکترونیک همکاری نکردن برخی از دستگاه‌های یا جزیره ای عمل کردن است/ با مشاهده‌ی خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی، به اجرای دولت الکترونیکی امیدوارتر شدم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در سازمان تامین اجتماعی:
مهندس آذری جهرمی، تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدتهاست که زیرساخت های مورد نیاز اجرای دولت...

صفحه‌ها

اشتراک در سازمان تامین اجتماعی

اشتراک در خبرنامه