زهرا طاهری

سند راهبردی و طرح جامع پایلوت توسعه‌ی خدمات الکترونیکی روستایی در چارچوب USO تدوین شد/ مدل‌ها و شاخص‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی گردآوری و تدوین شد
رئیس پژوهشکده‌ی فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT در گفت‌وگو با سیتنا:
رئیس پژوهشکده‌ی فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: سند راهبردی و طرح جامع پایلوت توسعه‌ی...
کنفرانس IKT 2019 در گسترش ارتباط هدفمند صنعت ICT و مراکز تحقیقاتی تاثیرگذار است/ در شرایط تحریم، اتکای هرچه بیشتر به توانمندی‌های دانشی در داخل کشور ضروری است
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی ویدئویی با سیتنا:
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش IKT 2019، می‌تواند نقش بسزایی در...

صفحه‌ها

اشتراک در زهرا طاهری

اشتراک در خبرنامه