روسیه

موضع آمریکا در قبال پرتاب ماهواره‌ی "نور"، دوگانه و ریاکارانه است/ ادعای آمریکا مبنی بر نقض قطعنامه‌‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران، مستند نیست
نماینده‌ی روسیه در وین:
نماینده روسیه در وین، موضع آمریکا در برابر پرتاب ماهواره نور از سوی ایران را استاندارد دوگانه و ریاکاری خواند...

صفحه‌ها

اشتراک در روسیه

اشتراک در خبرنامه