رضا رحمانی

اقدام وزیر صمت در انتصاب وزیر اسبق بازنشسته، انحراف از قانون و تخلف آشکار است؛ قبل از ورود مجلس و سازمان بازرسی، این حکم توسط خود ایشان لغو شود
رئیس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی:
رئیس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی، گفت: اقدام وزیر صمت در انتصاب وزیر اسبق بازنشسته، انحراف از قانون #...
اشتراک در رضا رحمانی

اشتراک در خبرنامه