رئال مادرید

آزار آماده رئالی شدن
ادن آزار در مصاحبه آخرش در جام جهانی گفت می‌خواهد مسیر دوران حرفه‌ای‌اش را تغییر دهد.

صفحه‌ها

اشتراک در رئال مادرید

اشتراک در خبرنامه

گزارش / گفتگو