دکتر قالیباف

نظر به پیشران بودن «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، ایجاد کمیسیون تخصصی با این نام در مجلس را تایید و تصویب بفرمایید
دبیر سندیکای صنعت مخابرات در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی:
دبیر و عضو هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه...
اشتراک در دکتر قالیباف

اشتراک در خبرنامه