دکتر سعید رضا عاملی

با ظهور فناوری‌های جدید مفهوم دولت و حکمرانی تغییر می‌یابد/ برای تحقق حکمرانی مطلوب نیازمند بازمهندسی هوشمند نظام حکمرانی با حفظ احترام به همه اصول قانونی اساسی هستیم
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش حکمرانی و سیاستگذاری عمومی:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: با ظهور فناوری های جدید مفهوم دولت و حکمرانی تغییر می یابد و به ناچار...
طراحی شبکه‌های اجتماعی فعلی مبتنی بر نگاه لیبرال است/ باید اپلیکیشن‌های موجود بر روی شبکه‌ی ملی اطلاعات، مبتنی بر دکترین اسلامی باشد/ تشکیل ستاد هوش مصنوعی کشور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی در حال بررسی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاکید کرد:‌ طراحی شبکه‌های اجتماعی فعلی مبتنی بر نگاه لیبرال طراحی شده است،‌...
اشتراک در دکتر سعید رضا عاملی

اشتراک در خبرنامه