دولت همراه

مدیرعامل رایتل در مراسم اتصال استانداری گیلان به شبکه دولت همراه:
مدیرعامل رایتل، اظهار داشت: ارتباط بین شبکه دولت و شبکه اختصاصی استان گیلان در قالب شبکه دولت الکترونیک همراه...
با تصویب کلیات اجرای دولت همراه در شورای عالی فناوری، استفاده از نسل‌های جدید ارتباطات برای توسعه دولت...
اشتراک در دولت همراه

اشتراک در خبرنامه