دلار

دلار بالاخره نزولی شد
پس از چندین روز صعود متوالی و رسیدن به قله دو ماهه، انتشار آمار اشتغال آمریکا سرانجام دلار را نزولی کرد. ...

صفحه‌ها

اشتراک در دلار

اشتراک در خبرنامه