حق الناس

امام راحل در موضوع حق‌الناس هیچ گاه رعفت نداشتند و با جدیت برخورد می‌کردند/ مهم‌ترین وظیفه خانواده ارتباطات برای مستضعفین جامعه ایجاد اشتغال است/ میثاق می بندیم که خادم مردم باشیم نه ولی نعمتان آنها و از بیت‌المال اشرافی‌گری نکنیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم بیعت با آرمان های امام راحل:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراسم بیعت با آرمان های امام راحل با اشاره به اهمیت حق الناس در شیوه امام...
اشتراک در حق الناس

اشتراک در خبرنامه