حسین انتظامی

مطالبات مردمی برای دریافت سند از سامانه‌ی دسترسی به اطلاعات با شیب معناداری رو به افزایش است/ دستگاه ها هم بتدریج همراهی می کنند/ برای هر سوال و پاسخ نظریه حقوقی نوشته می شود
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از انتشار گزارش درخواست های مردمی، پاسخ های ارائه شده از سوی...
رسانه‌ها، دستگاه‌های بی‌اعتنا به سامانه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات را معرفی کنند/ هنوز دستگاههای مهمی نسبت به مطالبه مردم بی توجه اند
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با انتقاد از عدم پیوستن بعضی دستگاهها به سامانه این قانون، از...
سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات باید پاسخگوی همه سوالات رسانه ها و شهروندان باشد/ نقش رسانه ها در بهره مندی از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بی‌بدیل است
دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تاکید بر نقش بی بدیل رسانه ها در بهره مندی از این قانون...

صفحه‌ها

اشتراک در حسین انتظامی

اشتراک در خبرنامه

یادداشت