بودجه

اشتغال ⁩که درخواست بجای خیلی از جوانهاست؛ تنها با پول ایجاد نمی‌شود/ با همه‌ی محدودیت‌ها، با فناوری اطلاعات می‌توانیم شغل بیشتری ایجاد کنیم
آذری جهرمی با تاکید بر استفاده از خلاقیت، علی‌رغم بودجه‌ی کم:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: اشتغال ⁩که درخواست بجای خیلی از جوانهاست، تنها با پول ایجاد نمی‌...
اشتراک در بودجه

اشتراک در خبرنامه