بانک مرکزی

توسعه‌ی فناوری بلاک‌چین به عنوان پیام رسان بانکی توسط پست بانک/ مسوولیت تامین مالی نیازهای پژوهشی توسط پست بانک و مسوولیت تولید نمونه رمز ارز با پژوهشگاه ICT / ابلاغ نتایج حاصل از ایجاد این زیرساخت به بانک مرکزی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر داد:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: رمز ارزها یک بحث تکنولوژی است که پست بانک به عنوان بانک تخصصی حوزه...

صفحه‌ها

اشتراک در بانک مرکزی

اشتراک در خبرنامه