ایران و آمریکا

پاسخ ظریف به توئیت پمپئو
وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توئیتی به اظهارات ضد ایرانی مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا پاسخ داد.
اشتراک در ایران و آمریکا

اشتراک در خبرنامه

یادداشت