ایرانسل

ایرانسل، ثمره یک تصمیم درست در وقت مناسب است
مدیرعامل ایرانسل در مراسم چهاردهمین سالروز راه‌اندازی شبکه‌ی اپراتور:
مدیرعامل ایرانسل، گفت: اگر بروز و حضور ایرانسل در وقت مناسب نبود و رقابتی در این 14 سال شکل نمی‌گرفت، شاید...

صفحه‌ها

اشتراک در ایرانسل

اشتراک در خبرنامه