امیر قلعه نویی

اخراج شفر تکذیب شد!
با شکست آبی‌پوشان برابر سپاهان در آزادی، حواشی اطراف این تیم به اوج خود رسیده است.

صفحه‌ها

اشتراک در امیر قلعه نویی

اشتراک در خبرنامه