اقتصاد دانش بنیان

کشور دوران اقتصاد دانش بنیان را گذرانده و اکنون نیاز به جهش و رشد دارد/ باید در برنامه قانون پنج ساله هفتم بند مفصلی برای اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته شود
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس:
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس با تأکید بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان گفت: این موضوع باید به صورت مفصل...
مجلس در حال تدوین طرحی برای رفع موانع تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است/ منابع شبکه‌ی بانکی کشور را هرچه بیشتر به سمت اقتصاد دانش بنیان سوق می‌دهیم
دهنوی در تشریح جلسه‌ی فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی:
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس در تشریح نشست اخیر این فراکسیون گفت: برخی موانع قانونی سر راه تحقق...
اشتراک در اقتصاد دانش بنیان

اشتراک در خبرنامه