استقلال

مدیر بازنشسته در استقلال؟
امیرحسین فتحی مدیرعامل فعلی استقلال با چالش‌های زیادی روبروست و فشار روی او و وزارت ورزش به قدری زیاد شده که...

صفحه‌ها

اشتراک در استقلال

اشتراک در خبرنامه