ادبیات

شبنم سلطانی درگذشت
شبنم سلطانی، شاعر جوان در سن ۳۵ سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت. او ۱۰ روز آخر عمرش در کما بود که در نهایت...
اشتراک در ادبیات

اشتراک در خبرنامه