اتحادیه صنعت مخابرات ایران

اعلام مواضع مدیران وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی پیرامون حداکثر استفاده از توانمندی‌های تولیدی و خدماتی داخل قابل تقدیر است/ اختصاص بودجه، تامین مالی و سیستم پرداخت مناسب به شرکت‌های داخلی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد
اطلاعیه‌ی سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران:
سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران ضمن تشکر از اعلام مواضع مدیران وزارتخانه‌های صنعت و معدن و ارتباطات و...
اشتراک در اتحادیه صنعت مخابرات ایران

اشتراک در خبرنامه