آدم ربایی

حبس همسر در صندوق عقب
مرد میانسالی که به سبب اختلاف خانوادگی همسرش را با تهدید اسلحه شکاری ربوده و در صندوق عقب خودرواش حبس کرده...

صفحه‌ها

اشتراک در آدم ربایی

اشتراک در خبرنامه

یادداشت