آتش سوزی

قصور آموزش‌وپرورش محرز شد
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از محرز شدن قصور وزارت آموزش و پرورش در حادثه مدرسه دخترانه در...

صفحه‌ها

اشتراک در آتش سوزی

اشتراک در خبرنامه