آیا اقدامات وزارت ارتباطات برای حذف پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم را کافی می‌دانید؟

تصویر editor1

اشتراک در خبرنامه