ارزیابی شما از وضعیت شبکه ارتباطی کشور در مواقع بحرانی همچون زلزله چیست؟

تصویر editor2
عالی
6% (96 رای)
خوب
7% (107 رای)
متوسط
13% (207 رای)
ضعیف
17% (266 رای)
خیلی ضعیف
51% (816 رای)
اطلاعی ندارم
6% (100 رای)
تمام آرا: 1592

اشتراک در خبرنامه