کدامیک از ابزار اطلاع رسانی ذیل، در جریان انتخابات تاثیرگذارتر بودند؟

تصویر editor2
صداوسیما
23% (288 رای)
شبکه های اجتماعی
70% (880 رای)
سایت های خبری
4% (53 رای)
محیطی و میدانی
2% (30 رای)
تمام آرا: 1251

اشتراک در خبرنامه