آیا اقدامات وزارت ارتباطات برای حذف پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم را کافی می‌دانید؟

تصویر editor1
بلی
29% (323 رای)
خیر
71% (807 رای)
تمام آرا: 1130

اشتراک در خبرنامه