از عملکرد خودروسازهای داخلی در پیش فروش اینترنتی خودرو راضی هستید؟

تصویر فاتح
بلی
5% (41 رای)
خیر
95% (724 رای)
تمام آرا: 765

اشتراک در خبرنامه