حضور در کدامیک از پیام‌رسان‌های ذیل را به عنوان جایگزین تلگرام ترجیح می دهید؟

آی‌گپ
4% (39 رای)
ایتا
8% (72 رای)
سروش
15% (139 رای)
گپ
2% (20 رای)
ویسپی
2% (17 رای)
هیچ کدام
68% (612 رای)
تمام آرا: 899

اشتراک در خبرنامه