حضور در کدامیک از پیام‌رسان‌های ذیل را به عنوان جایگزین تلگرام ترجیح می دهید؟

آی‌گپ
4% (20 رای)
ایتا
8% (37 رای)
سروش
16% (73 رای)
گپ
2% (9 رای)
ویسپی
3% (13 رای)
هیچ کدام
67% (306 رای)
تمام آرا: 458

اشتراک در خبرنامه