ارزیابی شما از وضعیت شبکه ارتباطی کشور در مواقع بحرانی همچون زلزله چیست؟

عالی
6% (96 رای)
خوب
7% (107 رای)
متوسط
13% (206 رای)
ضعیف
17% (265 رای)
خیلی ضعیف
51% (807 رای)
اطلاعی ندارم
6% (99 رای)
تمام آرا: 1580

اشتراک در خبرنامه