توسعه اقتصاد دیجیتال را به عنوان مهمترین اولویت وزیر جدید ارتباطات مناسب می دانید؟

بلی
77% (1094 رای)
خیر
23% (322 رای)
تمام آرا: 1416

اشتراک در خبرنامه