ارزیابی شما از نمایشگاه الکامپ امسال چیست؟

بهتر از سال های گذشته بود
19% (164 رای)
بدتر از سال های گذشته بود
30% (249 رای)
تفاوتی با دوره های قبل نداشت
9% (79 رای)
بازدید نکردم
42% (350 رای)
تمام آرا: 842

اشتراک در خبرنامه