کد مطلب: 

203116
دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات، در نظر دارد کارگاهی را با عنوان "فرصت ها، تهدیدها و چالش های سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات"،‌ با هدف آشنایی مدیران ارشد و کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار کند.
کارگاه فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری در بخش ICT برگزار می‌شود

به گزارش سیتنا، دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد که در روز دوشنبه مورخ 96/6/20،‌ کارگاهی را با عنوان "فرصت ها تهدیدها و چالش های سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات" با هدف آشنایی مدیران ارشد و کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار کند.

بررسی اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری خارجی در کشور و ارایه تعاریف و روش های سرمایه گذاری خارجی در بسترهای قانونی و مقرراتی سرمایه گذاری خارجی در کشور، از جمله موضوعاتی است که در این کارگاه بررسی می شود.

از سوی دیگر سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و مشوق های سرمایه گذاری خارجی و تبیین فرایند سرمایه گذاری خارجی در این کارگاه معرفی می شود .

همچنین ارایه تعریف و فهرستی از فرصت سرمایه گذاری خارجی و از همه مهمتر بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری خارجی از دیگر موضوعاتی است که در این کارگاه ارایه می شود.

در این کارگاه، آغاز مشارکت و شکل گیری پروژه سرمایه گذاری خارجی و نحوه اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی برای بهره مندی از حمایت ها و مزایای قانونی، بررسی و تبیین نقش دولت در نظارت و راهبری پروژه های سرمایه گذاری خارجی و مراقبت های پس از آن و نیز رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی ، مورد بررسی قرار می گیرد.

به منظور قرار گرفتن در لیست اطلاع رسانی می توانید در این قسمت ثبت نام کنید.

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه