کد مطلب: 

171974
سیتنا - ابزار  RayBPMSشامل زيرساخت و ماژول‌های جامعی جهت تحليل، طراحی، اجرا، يکپارچه سازی و کنترل فرآيندهای «مبتني بر فرد» و «مبتنی بر سيستم» در يك سازمان است. اين ابزار با مدل‌سازی، خودكارسازی، مديريت و بهينه‌سازی فرآيندهای کسب‌و‌کار و همچنين برقراری ارتباط با ساير سيستم‌های فعال در سازمان، امكان دستيابی به حداکثر کارايی و اثربخشی سازمانی را طبق چرخه‌ی BPM از طریق ماژول‌های زیر فراهم می‌سازد:

 


ابزارهای طراحی و مدلسازی فرآیند

          

 

ابزار طراحی فرآیند:

توسط یک ابزار قدرتمند فرآیندهای کسب‌و‌کار با پشتیبانی از استاندارد BPMN طراحی و ارزشیابی می‌گردد. همچنین قوانین ساده و پیچیده‌ی کسب‌و‌کار در دو محیط Wizard و کدنویسی تعریف می‌شود.

ابزار طراحی فرم:

توسط یک ابزار قدرتمند امکان طراحی فرم‌های فرآیندی (از فرم‌های ساده تا فرم‌های پیچیده و تودرتو) مهیا شده‌است. تنها از طریق Drag & Drop میتوان از کنترل‌های متنوع و از پیش تعریف شده ( برحسب نیازسازمانها) بر روی فرم‌ها استفاده نمود. همچنین می‌توان پیش‌نمایشی از فرم طراحی شده را مشاهده کرد (WYSWYG).

ابزار طراحی و مدیریت چارت سازمانی:

 توسط این ابزار چارت سازمانی، شامل تعریف کاربر، سمت، گروه، اشخاص حقیقی / حقوقی و واحد سازمانی طراحی و مدیریت می‌شود. همچنین تعریفسطح دسترسی برای کاربران براحتی امکان‌پذیر است.

ابزار طراحی موجودیت:

 توسط این ابزار موجودیت‌ها، صفت‌ها و ارتباطات مابین آنها بدون نیاز به کدنویسی و آشنایی با محیط SQL-Server فراهم شده‌است.


ابزارهای اجرای فرآیند

 

موتور اجرای فرآیند:

این موتور وظیفه‌ی اجرای فرآیندها، تغییر نگارش فرآیند، تغییر فرآیندهای در حال اجرا و... را بر‌عهده دارد.

موتور اجرای قوانین:

این موتور وظیفه‌ی اجرا و مدیریت قوانین کسب‌و‌کار تعریف‌شده در مرحله‌ی طراحی و مدل‌سازی را به‌عهده دارد. همچنین امکان تغییر در‌لحظه قوانین در‌حین اجرای سیستم وجود دارد.

مدیریت اجرای فرم:

با‌استفاده از‌این ابزار می‌توان بر‌روی اجرای فرم سطوح دسترسی تعریف نمود، در‌هر‌لحظه از فرآیند رفتار‌فرم را تعریف کرد، ارتباط اجزای فرم با‌فرآیند و قوانین مربوط به‌آن را کنترل نمود و تغییرات مورد‌نیاز در فرم‌ها را ایجاد کرد.

ارتباط با سیستم‌های خارجی:

امکان ارتباط با‌استفاده از تکنولوژی وب‌سرویس با سیستم‌های خارج از RayBPMS را فراهم می‌کند.


ابزار‌های پایش و بهبود 

دشبورد مدیریتی:

تعریف انواع شاخص‌های کلیدی عملکرد درون سازمان، مانیتور‌کردن آنها و معرفی انواع نمودارهای استاندارد برای نمایش آنها بر‌روی صفحات وب بصورت Drill Down بدون محدودیت تعداد.

ابزار گزارش‌ساز:

طراح فرآیند پس‌از ساخت موجودیت‌های مرتبط با‌فرآیند می‌تواند هر نوع گزارشی را از‌جدول فرآیندی تولید نماید. در هنگام ساخت موجودیت‌ها، ساختار اطلاعاتی به ابزار گزارش‌ساز رایورز معرفی شده و طراحان گزارش می‌توانند بدون اطلاع از ساختار اطلاعات با استفاده‌از عناوین فارسی گزارش خود‌را طراحی نمایند.


شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز، با ارائه نرم‌افزارها، ابزار و خدمات مناسب، به سازمان شما کمک می‌کند که درهر سطحی از بلوغ مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کارهستید، قابلیت‌های سازمان خود‌را ارتقاء داده و حرکت سازمان را در مسیر دستیابی به استراتژی های آن، تسهیل نمایید.

در صورتی که سطح بلوغ ، «مبتنی بر قهرمان» باشد، شرکت نرم‌افزاری رایورز، «ماژول مدیریت وظایف» را در‌اختیار سازمان قرار می دهد تا با استفاده از آن، امکان تعریف کار، ارجاع، پیگیری، خاتمه و غیره وجود داشته باشد. تحلیل اطلاعات ثبت شده، با استفاده از ابزارهای BIرایورز، به سازمان‌ها در شناسایی فرآیندها‌ی داخلی و د‌رنتیجه صعود به مرحله بالاتر کمک‌رسان خواهد‌بود.

در صورتی که سطح بلوغ، « فرآیندهای پراکنده» باشد، «سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار رایورز» را می‌توان جهت پشتیبانی ازتمامی مراحل چرخه حیات فرآیندها شامل مدلسازی، اجرا، پایش و بهبود فرآیندهای پراکنده به کار برد. به واسطه این امر، فرآیندهای پراکنده مکانیزه شده و به‌تبع آن، سرعت و کیفیت انجام فر‌آیندها بهبودمی‌یابد.

به منظور کمک‌رسانی به سازمان‌ها، شرکت مهندسی نرم افزار رایورز علاوه برمکانیزاسیون فرآیندهای خاص عملیاتی هر سازمان، برخی از فرآیندهای عمومی نظیر درخواست مرخصی، ماموریت، اضافه‌کاری، استخدام، درخواست کالا و غیره را طراحی و مکانیزه نموده است.

 به علاوه ماژول مدیریت وظایف، در این سطح برای حوزه هایی که فرآیندهای آن‌ها مشخص نشده است، می‌تواند مورد استفاده قرار‌گیرد تا علاوه بر بهبود عملکرد این حوزه‌ها، از تحلیل اطلاعات به دست آمده، شناسایی فرآیندها را تسهیل داد.

در سطوح بالاتر مدل بلوغ، اهمیت استفاده از سیستم های «مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار» و «ابزارداشبورد مدیریتی رایورز» بیشتر می‌شود.

با استفاده از ابزار مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار سازمان قادر خواهد‌بود، فرآیندهای خود را مدلسازی و اجرا نماید. با استفاده از ابزار داشبورد مدیریتی رایورز شاخص‍های کلیدی عملکرد مربوط به فرآیندها اندازه‌گیری، اطلاعات فرآیندی تحلیل شده و راهکارهای ایجاد بهبود و تغییر در فرآیندها مشخص می گردد. با توجه به این که فرآیندها، با ابزار مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار رایورز مدلسازی و اجرا شده‌اند، در برابر این تغییرات از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار خواهند بود. تغییرات با سرعت در فرآیند اعمال شده و چرخه جدیدی در فرآیند ایجاد می‌گردد.

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه